Publicidade

Activity Feed

Focus Mode
 • Corrida
 • arrows Correr
 • Z
  Driblar

 • Remates
 • arrows Apontar
 • Z
  Rematar

Usa os cursores para movimentares o teu jogador e driblar os adversários. Podes usar a tecla Z para driblares as placagens quando o Medidor de Dribles estiver cheio. Marca o máximo de ensaios que puderes!

There are 4 awards in Pro Football.

 • Pro Football Green Award
 • Pro Football Bronze Award
 • Pro Football Silver Award
 • Pro Football Gold Award
View All Awards
x
x