Reclamă

Reclamă

Reclamă
  • săgeți Sari
  • ctrl + săgeți Săritură dublă

Controlează piatra preţioasă astfel încât să înlături toate blocurile, cu excepţia celui haşurat. Îndepărtează blocurile sărind de pe ele. Utilizează săgeţile pentru a sări un spaţiu. Ţine apăsată tasta Control în timpul săriturii pentru a sări două spaţii.

Ajutor

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reclamă

Multijucător
Reclamă