Reklam

Reklam

Reklam
  • pilar Sikta
  • mellanslag Ställ in styrka på din kanon

Bemanna försvarstornen! Krossa fiendens slott och bli herre över landet.

Hjälp

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklam

Flera spelare
Reklam