Reklama

Reklama

Reklama
  • dół Dół wyrzuca kulkę
  • lewo prawo Ją odbijają.
  • spacja Magnet

Trafiaj w różne cele i zdobywaj premie - oto Śnieżny Pinball!

Pomoc

There are 3 awards in Snowball. Pokaż wszystkie nagrody

  • Snowball Pinball Bronze
  • Snowball Pinball Silver
  • Snowball Pinball Gold

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama